Waarom kiezen voor Miki

Gemakkelijk bereikbaar

Makkelijk bereikbaar, langsheen N70
Veilige speelomgeving met buitenruimte

Ervaringsgerichte werking

Ervaringsgerichte werking: ontdekken, experimenteren, doen
Groepswerking met oog voor elk individu
Voorbereiding kleuterschool
Eigen pedagogische begeleiding
Inzet extra kindbegeleiding, streefdoel 1 per 5 kinderen ipv 1 per 9

Gevarieerde voeding

Ter plaatse bereide, gevarieerde maaltijden.

Extra voordelen

Inkomensgerelateerd tarief
Geen waarborg
Extra verlof- / respijt-dagen
Verlofsysteem voor onderwijzend personeel en mensen met vast verlof
Korte opzeg van 3 maanden
Inschrijven vanaf 1 dag per week
Ruime openingsuren: 7u - 18u van maandag tem vrijdag
Ouderraad
Mibib: Miki's bibliotheek voor ouders en kinderen

Veilge omgeving

Toegangscontrole
Camerabewaking
AED in elke locatie
Jaarlijkse EHBO-training
Brandveiligheidsattest