Visie

Kinderopvang Miki

Visie

1. Rust


Slaapmomenten
Dit begint uiteraard met slapen, ieder kind moet volgens zijn eigen ritme kunnen slapen. Ieder kind moet ook zijn eigen hoeveelheid kunnen slapen. Het scheppen van een goede slaapomgeving (rustige kleuren, duisternis, kinderen helpen in slaap geraken door kalm te blijven, slaapmoment benoemen, kamerwacht).

Rust creëren
Rustmomenten inbouwen gedurende de dag, weten op welke moment je dit moet inbouwen, buiten het incalculeren in het dagverloop is het aanvoelen van de groep kinderen hier essentieel. Bv. rust creëren voor het slapengaan. Bv. Activiteiten die heel actief zijn laten volgen door een rustige activiteit (dansen laten opvolgen door een voorleesmoment).

Individuele rust
Zien dat een kind graag rustig speelt, alleen speelt, zich een beetje afzondert van de groep. Dat je dit kan creëren voor een kind dat er nood aan heeft, dat je hiervoor respect opbrengt.

Eigen rust
Rust overbrengen, zelf rustig zijn. Zelf een psychisch veilige omgeving creëren/uitstralen, geborgenheid creëren. Bv als je zelf opziet tegen een moeilijke eter, als je zelf uitgaat van het niet lukken, zal het niet lukken.

Gecontroleerde rust
Rust is ook op een gepaste manier kunnen reageren op een noodsituatie. Doen wat je moet doen, zonder angst te zaaien. Hiervoor is een goede ehbo-kennis nodig evenals een technische kennis van bv brandalarm. Rust is ook kalm overleggen.

Ps. Voor de laatste twee moet je zeer sterk in je schoenen staan.

2. Reinheid


Reinheid draagt bij tot preventie van ziekten, maar is ook preventief tegen ongevallen. Reinheid is hetgeen ons trots als mens maakt, het onderscheidt ons van de dieren.

Visueel beeld
Een opvang moet visueel proper zijn, geen rommelhopen, geen lang gras, een nette oprit (geen afval/sigarettenpeuken…), opgeruimd op het moment dat ruimtes niet meer gebruikt worden.

Hygiëne: ruimtes
Op tijd poetsen, alles poetsen. Gepast ontsmetten met de juiste producten.
Zorgen dat speelgoed in goede staat en proper is.
Geen schoenen in de opvang, dit brengt vuil van buiten mee hetgeen niet alleen niet proper is, maar ook onveilig is (steentjes, ziektes, …).

Hygiëne: kinderen
Juiste verzorging, tot in de puntjes, niet alleen verluiering, ook vuile neusjes, na het knutselen, bij diarree/braaksel in bad steken. Dit is essentieel dat er voldoende en tijdig verluierd wordt, niet alleen op vaste momenten, maar geheel de dag door. Een proper kind is een blij kind.

Geen fopspenen in de speelruimtes.
Niet alleen vuile kledij verversen (na knutselen, zeveren, snotteren …), maar ook erop toezien dat kinderen steeds aangekleed zijn en menswaardig in de opvang verblijven (niet in body, onderbroek, …)
Zorg dragen voor kinderen die niet proper toekomen, ook voor kinderen die op vertrekken staan.

Hygiëne: verzorgsters
Naast lichaamshygiëne begint dit met een zeer nauwgezette handhygiëne, voor en na eten (maken), bij verluiering, bij opkuisen braaksel/diarree, toiletbezoek …
Beperken van juwelen, geen valse nagels, geen overdreven schmink/parfum (baby’s zijn zeer gevoelig aan deze producten), deftige en reine kledij.
Absoluut rookverbod op de terreinen van de kinderopvang.
Op de juiste manier omgaan met etenswaren (FAVV).

3. Regelmaat


Dagstructuur
Het is belangrijk dat kinderen weten wat er gaat volgen. Dit creëert voor hen herkenningspunten en biedt veiligheid. Door een duidelijke structuur bied je de kinderen een basisveiligheid, je bevordert de hechting.

Herkenbaarheid
Bepaalde plaatsen voor bepaalde handelingen/gebeurtenissen.
bv, we slapen in de slaapkamer, we slapen in bed ipv de wipper. We straffen niet door een kind in bed te zetten. We eten aan tafel.
Bepaalde handelingen voor bepaalde gebeurtenissen:
bv. tafellaken uitnemen voor het knutselen, kleertjes uitdoen + verzorging voor het slapengaan, …
Bepaalde woorden/zinnen voor bepaalde gebeurtenissen
bv. “aan tafel” roepen, een liedje voor naar bed gaan.

Verzorgsters
Liefst zo lang mogelijk en zo goed mogelijk met dezelfde verzorgsters voor de kinderen zorgen. Het is niet onoverkomelijk als er een switch is, het is niet aangewezen. Andere zaken, zoals bv veiligheid primeren hier wel op.

Voorbereiding kleuterschool
Door in de blauwe groep de dagstructuur al meer uit te werken is de overgang tussen Miki en de school kleiner. Dit moet elke dag onderhouden worden.
bv.  begin van de dag, gezamenlijke zindelijkheidstraining, dagelijkse geleide activiteit, …

4. Ruimte


Plaats
De leefruimtes goed inrichten, zowel qua veiligheid als qua aangepast meubilair/speelgoed (uitdagend speelgoed aangepast aan elke leeftijd en alle ontwikkelingsniveau’s).
Langs de andere kant gaat dit ook over het gedoseerd aanbieden van speelgoed, zodat er ruimte blijft om te spelen en ontdekken.
Het gaat ook over het aanbieden/laten kiezen van verschillende soorten speelgoed, zodat er ruimte is voor zelfontwikkeling en persoonlijke interessevelden.
Dit zowel binnen als buiten (ook de keuze om binnen te spelen als er buiten gespeeld wordt).

Individualisering
Binnen de vooropgestelde visie, per kind, op maat, maar ook op moment onderbouwd kunnen afwijken van de drie vorige pijlers. Uw visie toepassen en aanpassen per moment en per kind. Hierbij nooit de basisveiligheid uit het oog verliezen.

Kind
Het kind krijgt ruimte tot zelfontwikkeling. Ze de mogelijkheid geven om te experimenteren binnen bv een geleide activiteit. Zodat ze hun eigen niveau kunnen exploiteren en verder ontwikkelen. Zelf laten beslissen of ze mee doen met een geleide activiteit.
Kinderen krijgen toegang tot verschillende keuzes speelmogelijkheden.
Meegaan in de fantasie van het kind (bv. een blokje kan een taart zijn).

Tegemoetkomen aan wensen ouders
Kunnen afwijken van je visie, je begeven in een grijze zone, zonder je eigenheid te verliezen. Zonder alle andere aspecten zoals bv veiligheid te verwaarlozen. Dit op een juiste manier communiceren. Extra zaken doen die niet binnen de lijntjes van een kinderverzorgster vallen, zorg dragen voor de ouders is zorg dragen voor je kinderen !!!